Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T19:45:56+01:00
Surowce energetyczne:
- węgiel kamienny
- węgiel brunatny
- ropa naftowa
- gaz ziemny
- torf
- uran

Zagrożenia środowiska:
- Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego;
- Zanieczyszczenie wód;
- Degradacja gleb;
- Zanieczyszczenia odpadami;
- Zagrożenie wynikające z istnienia azbestu w środowisku przyrodniczym
- Hałas i wibracje w środowisku;
- Zagrożenie promieniowaniem;
- Zagrożenia dla przyrody nieożywionej
1 5 1