Liberalizm: Najwybitniejsi teoretycy; Główne założenia ideowe.

Socjalizm: Najwybitniejsi teoretycy; Główne założenia ideowe.

Nacjonalizm:Najwybitniejsi teoretycy; Główne założenia ideowe.
PROSZĘ O SZYBKIE ROZWIĄZANIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T20:57:42+01:00
Liberalizm-ideologia stworzona m.i. przez Johana Locke'a, adama Smitha, Monteskiusza. Wychodziła z założenia, że wszelki rozwój jest efektem nieskrępowaniej działalności jednostek w zyciu politycznym i gospodarczym, do podstawowych kanonów wartości zalicza się; wolność jednostki,indywidualizm,pragmatyzm,tolerancję,pluralizm
Socializm Karol Marks, Fryderyk Engels, Pierre Proudhon i Michał Bakunin
1) socializm utopijny, nawołujący do nierealnej wizji stworzenia idealnego społeczeństwa bezklasowego
2)Socializm naukowy-nawołujący do obalenia na drorze rewolucyjnej starego porządku społeczno-gospodarczego.
Nacionalizm- Giuseppe Mazzini (wloski prawnik) Tomasz Masaryk (czeski filozof) Roman Dmowski. Ideologia stawiająca sprawy własnego narodu w centrum uwagi i przypisująca mu wyjątkowe zalety, jego cechą charakterystyczna był tzw. egoizm narodowy, który skutkował przejawami dyskryminacji w stosunku do innych narodów
12 4 12