Odpowiedzi

2010-02-23T19:59:25+01:00
Internet- ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol). Sieć ta dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu, które oparte są na funkcjonowaniu telekomunikacji i związanej z nią infrastrukturze.

Słowo e-mail próbowano w Polsce zastąpić słowem listel (od list elektroniczny), starano się także rozpropagować określenie el-poczta (analogia do el-muzyki, czyli muzyki elektronicznej). Słowa te jednak nie przyjęły się w codziennym użyciu. Językoznawcy za poprawne uznają jedynie formy e-mail oraz mejl – i chociaż ta ostatnia używana jest na razie w języku potocznym, językoznawca Mirosław Bańko zaleca używać jej w piśmie wszędzie, z wyjątkiem oficjalnych tekstów, dopóki forma ta nie przyjmie się dobrze w języku polskim.

Tabulatory zwane także punktami tabulacji to miejsca w wierszu, do których przemieszczany jest kursor lub wpisany tekst po naciśnięciu klawisza Tab. Ułatwiają one wyrównywanie tekstu w wierszu, gdy standardowe wyrównanie jest niewystarczające. Dzięki nim możemy na przekład fragment wiersza dosunąć do lewego marginesu, inny wycentralizować, jeszcze inny dosunąć do prawego. Tabulatory są często wykorzystywane podczas spisów treści. Znajomość tabulatorów jest czasami niezbędna.
2 3 2