Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T20:00:45+01:00
1) najpierw obliczamy mase molową całej soli

a) AlCl3=133,5g/mol
133,5-100%
27-x%
x=20,2% wiec chlor 100-20,2=79,8%

b)Na2So4= 142 g/ mol
142-100%
46-x
x= 32,4% sód

142-100%
32-x
x=22,5% siarka 100-22,5-32,4=45,1% tlen

C) Pb(NO3)2= 331g/mol
331-100%
207-x
x=62,5% ołów

331-100%
28-x
x=8,45% azot

100-62,5-8,45=29,05% tlen
2010-02-23T20:03:05+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)AlCl₃
mAl=27u
mCl=35,5u
mAlCl3=133,5u
133,5g---100%
27g-----x%
x=20,2% Al

133,5g---100%
106,5g-----x%
x=79,8% Cl

b)Na₂SO₄
mNa=23u
mS=32u
mO=16u

mNa₂SO₄=142u
142g----100%
46g-----x%
x=32,4% Na

142g----100%
64g-----x%
x=45% O

142g----100%
32g-----x%
x=22,6% S

c)Pb(NO₃)₂
mPb=207u
mN=14u
mO=16u
mPb(NO₃)₂=331u
331g-----100%
207-------x%
x=62,5% Pb

331g-----100%
28-------x%
x=8,5% N

331g-----100%
96-------x%
x=29% O
2010-02-23T20:07:26+01:00
A) mAlCL3 = 1*27 + 3*35,5 = 27+ 106,5= 133,5u

133,5 - 100%
27 - x

x=2700/133,5 = 20,2 % - Al

100 - 20,2 = 79,8% - Cl

b)mNa2SO4 = 2*23+ 1*32 + 4*16 = 36+32+64= 132u

132 - 100%
64 - x

x=6400/132 = 48,5% - O

132 - 100%
32 - x
x=3200/132 = 24,3 % - S

100 - (24,3+48,5) = 27,2% - Na

c) mPB(NO3)2= 1*207 + 2*14 + 6*16 = 207+28+96= 331u

331 - 100%
207 - x

x= 20700/331 = 62,5% - Pb

331 - 100%
96 - x

x= 9600/331= 29% - O

100 - (62,5 +29) = 8,5 % - N