1.Wyrażenie opisujące pole prostokąta o bokach b+4 i b-3 możemy zapisać w postaci:
A)b²-12 B)b-12 C)b²+12 D)b²+b-12
2.Wartość wyrażenia 3x²-y dla x=√2 i y= -¾ wynosi:
A)5⅔ B)6⅓ C)3√2 D)3√2 + ⅓
3.Liczba √75 jest równa:
A)3√25 B)25√3 C)5√3 D)3√5
Po wyznaczeniu x z równania 4x+8y=16 otrzymamy:
A)x=2-½y B)x=4-2y C)4x=16-8y D)8x=16-4y
PILNE NA JUTRO:) POMÓŻCIE:)MUSZĄ BYĆ OBLICZENIA:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T22:42:02+01:00
1.Wyrażenie opisujące pole prostokąta o bokach b+4 i b-3 możemy zapisać w postaci:
A)b²-12 B)b-12 C)b²+12 D)b²+b-12
(b+4)*(b-3)=b²-3b+4b-12=b²+b-12+odp d
2.Wartość wyrażenia 3x²-y dla x=√2 i y= -¾ wynosi:
A)5⅔ B)6⅓ C)3√2 D)3√2 + ⅓
3*√2²+3/4=6+3/4=6 3/4
3.Liczba √75 jest równa:
A)3√25 B)25√3 C)5√3 D)3√5
√75=√3*√25=5√3
odp c
Po wyznaczeniu x z równania 4x+8y=16 otrzymamy:
A)x=2-½y B)x=4-2y C)4x=16-8y D)8x=16-4y
4x+8y=16
4x=16-8y
x=4-2y
odp b
2 1 2