1.Zawodnik w czasie treningu pokonał dwukrotnie ten sam odcinek drogi o długości a,przy czym za pierwszym razem poruszał się z szybkością b,zaś za drugim razem z szybkością c.
a)zapisz wyrażenie algebraiczne pozwalające obliczyć czas trwania treningu. Oblicz ten czas przyjmując że:
a=4km
b=30km/h
c=20km/h
b)Zapisz,najprostszą postać wyrażenia algebraicznego opisującego śednią szybkość. Oblicz tę szybkość dla:
a=4km
b=30km/h
c=20km/h

Proszę o zapisywanie rozwiązań w jak najprostszej postaci,czyli wszystko po kolei,ponieważ chodzi o to żebym mógł również zrozumieć jak to wszystko sie dzieje;>

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T20:29:25+01:00
A) Czas obliczamy ze wzoru:
t = s/v
Więc tak: a - droga
Pierwszy odcinek:
t = a / b
Drugi odcinek:
t = a / c
Czas, w którym pokonał pierwszy odcinek:
t = 4 km / 30 km / h
t = 4/30 h = 8 minut
Czas, w którym pokonał drugi odcinek:
t = 4 km / 20 km / h
t = 4/20 h = 12 minut
Zadanie 2
Skoro pokonano te same odległości, średnią prędkość w tym wyjątkowym przypadku możemy obliczyć, jako średnia arytmetyczna dwóch prędkości, czyli:
Vśr = a + b / 2
Vśr = 30 km/h + 20 km/h / 2
Vśr = 25 km/h
Odpowiedź: Średnia prędkość wynosi 25 km/h.