Samochód ciężarowy poruszający się z średnią prędkością 70km/h przebył pewną drogę w czasie o 16 minut dłuższym niż samochód osobowy poruszający się tą samą trasą z prędkością o 25 % większą.Oblicz długość drogi oraz czas, w jakim pokonał ją każdy z pojazdów.

1

Odpowiedzi

2010-02-23T19:59:05+01:00
Dane:
V1=70[km/h],
x-czas przebycia drogi przez I samochód.
16[min]=16/60[h]=4/15[h]'
prędkość II samochodu jest równa :
1,25 *70=87,5[km/h],wzór na drogę:s=V*t,ponieważ samochody przebyły te same odcinki drogi możemy zapisać:
70x=87,5(x-4/15),obliczamy x;
x=1i1/3[h],czas przejazdu pierwszego pojazdu.
czas przejazdu drugiego pojazdu;1 i 1/3[h]-4/15[h]=4/3-4/15=1i1/15[h],przeliczając czasy otrzymujemy:1 i1/3[h]=1[h] i 20[min],drugi czas :1i 1/15[h]=1[h] i 4[min],przebyta droga wynosi:
70[km/h]*4/3[h]=280/3[km]=93,3[km].
Odp.Długość drogi wynosi s=93,3[km], a czasy przebycia drogi odpowiednio:1[h]20[min] i 1[h]4[min]