1. Podaj przyczyny powstawania pierwszych państw.
2. opisz warunki naturalne w których rozwijały się najważniejsze cywilizacje bliskiego i dalekigo wschodu.
3. Wymień źródła z których korzystają historycy w poznawaniu dziejów dawnych cywilizajcji

1

Odpowiedzi

2009-10-17T15:21:59+02:00
1. Pierwsze państwa powstawały , ponieważ życie prowadzone w trybie osiadłym było o wiele praktyczniejsze i bezpieczniejsze. Wieksze skupisko ludzi zapewniało większe bezpieczeństwo jak i zaraz szereg wielu innych perspektyw na lepsze życie.Nie musieli już walczyć o pożywienie a spokojnie zająć się hodowlą i uprawą roślin.

2. Cywilizacje bliskiego wschodu zakładano głównie w dolinach rzek , tam gdzie ziemia była żyzna. Albowiem dostęp do rzeki był istotnym czynnikiem w :
- rolnictwie ( nawadnianie ziemi i czerpanie wody pitnej)
- transporcie ( drogą wodną można było się przemieszczać w niezdobyte tereny ) itd.

3. Źródła nie pisane :
* źródła wykopaliskowe ( przedmioty codziennego użytku)
* źródła ikonograficzne ( wszelkie obrazki)
* dzieła sztuki ( obrazy , rzeźby itd )

Źródła pisane :
* Biograficzne ( opisy żywotów )
* Narracyjne ( kroniki , pamiętniki )
* Epistolarne (korespondencja )
48 4 48