Kl 5 tajemnice przyrody z.cw cz 2 str 15

zad 1 .Rozwój przemysłu związanego y wyrobnictwem węgla kamiennego na wyżynie śląskiej .

np.wycięcie lasów wybudowanie kopalń hut i koksowni


Jeszcze 4

pilne plis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-23T20:15:27+01:00
Tak się składa że mam te cw. a więc możesz dopisać
ZANIECZYSZCZANIE POWIETRZA, WóD I GLEB
POWSTANIE HAłD
GWAłTOWNY ROZWóJ MIASTA
ZAPADANIE SIę STARYCH CHODNIKóW KOPALń
5 4 5