Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-17T10:46:43+02:00
A)8√7=8*8√7=√64*7=√448
B)2√11=2*2√11=√4*11=√44
C)5³√6=5*5*5³√6=³√125*6=³√750
2009-10-17T10:47:41+02:00
1) 8√7=√8²*7=√448
2) 2√11=√2²*11=√44
3) 5³√6=√5³*6=∛750
2009-10-17T11:00:52+02:00
1) 8√7= √8² * 7 = √64 * 7 = √448
2) 2√11= √2² * 11 = √44
3) 5³√6= ³√5³ * 6 = ³√125 * 6 = ³√750