Zad.1
Oblicz pole powierzchni sześcianu o boku 3 cm.
Zad.2
Oblicz pole powierzchni i objętości prostopadłościanu o wymiarach 4cm, 5cm, 6cm.
Zad.3
Oblicz pola powierzchni prostopadłościanów o wymiarach:
a) 4m x 7m x 2m
b) 2cm x 4,5cm x 3,5cm
c) 11dm x 11dm x 11 dm
d) 25 mm x 4,7cm x 0,2dm
I oblicz objętość
Zad.4
Z pięciu jednakowych sześcianów o krawędzi 3cm ułożono prostopadłościan. Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu oraz łączną długość jego krawędzi.

Proszę to na jutro! Będzie naj oraz punkty ;d

2

Odpowiedzi

2010-02-23T20:11:25+01:00

Zad.1
Oblicz pole powierzchni sześcianu o boku 3 cm.
3x6=18

Zad.2
Oblicz pole powierzchni i objętości prostopadłościanu o wymiarach 4cm, 5cm, 6cm.
4+4+5+5+6+6=30
Zad.3
Oblicz pola powierzchni prostopadłościanów o wymiarach:
a) 4m x 7m x 2m = 52
b) 2cm x 4,5cm x 3,5cm = 39
c) 11dm x 11dm x 11 dm = 156
d) 25 mm x 4,7cm x 0,2dm = 0,778
I oblicz objętość
Zad.4
Z pięciu jednakowych sześcianów o krawędzi 3cm ułożono prostopadłościan. Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu oraz łączną długość jego krawędzi.

5x6x3= oblicz sobie

Prosze naj
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T20:21:12+01:00
Zad.1
P pow. sześcianu = 6 * a kwadrat
P= 6 * (3)kwadrat = 6 * 9 = 54
Zad.2
V prostopadł=4*5*6= 120 cm3
Pp= 2* (a*b+a*c+b*c)=2*(4*5+4*6+5*6)=
=2*(20+24+30)=2*74=148cm2
Zad3
b) 2cm x 4,5cm x 3,5cm
c) 11dm x 11dm x 11 dm
d) 25 mm x 4,7cm x 0,2dm
V1= 4*7*2=56
Pp1= 2*(28+8+14)= 100
b) V2= 31.5
Pp2= 2*(9+7+15.75)= 33.75
c)
1 5 1