Napisz następujące wyrażenia algebraiczne:
a)podwojony sześcian różnicy iloczynów liczb a i b oraz c i d
b)pierwiastek z ilorazu sumy liczb x i y przez ich różnicę
c)różnica kwadratów potrojonej liczby a oraz iloczynu liczby x,y i z
d)suma iloczynu liczby liczby x i 5 oraz liczby y
e)podwojona różnica liczb a i b
f)iloczyn sumy liczby x oraz liczby 6 i ich różnicy
g)kwadrat sumy liczb a i x
h)rożnica liczby a i sześcianu liczy 3

1

Odpowiedzi

2010-02-23T20:15:54+01:00