Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T20:24:59+01:00
Są 2 sposoby: oficjalny / potoczny więc podam te dwa


17:13 siebzehn Uhr dreizehn / dreizehn (Minuten) nach fünf
05:51 fünf Uhr einundfünfzig / einundfünfzig nach fünf
14:22 vierzehn Uhr zweiundzwanzig / zweiundzwanzig nach zwei
22:37 zweiundzwanzig Uhr siebenunddreißig / siebenunddreißig nach zehn
13:04 dreizehn Uhr vier / vier nach eins
03:30 drei Uhr dreißig / halb vier albo dreißig nach drei
18:00 achtzehn Uhr / sechs Uhr
07:06 sieben Uhr sechs / sechs nach sieben
09:49 neun Uhr neunundvierzig / neunundvierzig nach neun

do sposobu potocznego można np. powiedzieć w przypadku np. godziny 07:06 kurz nach sieben (krótko po siódmej) albo 14:22 acht vor halb drei (osiem przed wpół do trzeciej)
3 4 3
2010-02-23T20:28:55+01:00
17:13- es ist dreizehn nach siebzehn uhr. Es ist siebundvierzig vor sechs uhr.
05:51- es ist neun vor sechs uhr. Es ist einundfunfzig nach funf uhr.
14:22 Es ist zweiundzwanzig nach vierzehn uhr. Es ist achtunddreiBig vor funfzehn uhr.
22:37 Es ist dreiundzwanzig vor elf uhr. Es ist siebenunddreiBig nach zwolf uhr.
13:04 Es ist vier nach dreizehn uhr. Es ist sechsundfunfzig vor vierzehn uhr.
03:30 Es ist halb vier uhr.
18:00 es ist sechs uhr.
07:06 es ist sechs nach sieben uhr. Es ist vierundfunfzig vor acht uhr.
09:49 Es ist neunundvierzig nach neun uhr. Es ist elf vor zehn uhr.
1 5 1