Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T23:56:13+01:00
Wzór na pole całkowite stożka:
Pc=πr(r+l)
Pc=πr²l

Oznaczenia:
r - promień
d - średnica
l - tworząca
h - wysokość

Z tego obrazka niestety nie wynika jasno czym jest te 4√3.
Przyjmuję, że jest to średnica.

d=4√3
r=½d=2√3
h=6
l²=6²+(2√3)²
l²=36+12
l²=48
l=√48
l=4√3

Teraz podstawiamy:
Pc=π(2√3)²*4√3
Pc=π12*4√3
Pc=48√3π j² (jednostek kwadratowych)

Odp.: Pole powierzchni całkowitej stożka przedstawionego na rysunku wynosi 48√3π j².
8 2 8