Odpowiedzi

2009-04-15T21:52:23+02:00
Część pierwsza - 5 zwrotek. Opis sytuacji Polski. Podmiot liryczny opisuje Polskę jako opuszczone stado po ucieczce pierwszego króla elekcyjnego Henryka Walezego. Część jest niezwykle ekspresyjna. Pejoratywne określenia dotyczące najeźdźcy. Emocjonalizacja tekstu. Autor opisuje Podole, opis jest przygnębiający. Budzi nienawiść do Turków. Ukazuje ich regres cywilizacyjny względem narodu polskiego.
Druga część to apel. Wzywa Polaków do patriotyzmu, każe rezygnować z przyjemności i łożyć fundusze na wojsko, które aktualnie ich potrzebuje. Autor kształtuje wzorzec patrioty. Próba poruszenia Polaków do reform. Podmiot używa argumentów ad rem, aby zmobilizować odbiorcę.
19 4 19