Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia.
-(-48a[ do potęgi drugiej]+ 10a) - (-4a -a [ do potęgi drugiej]
dla a= minus jedna siódma
Ma wyjść 1 i sześć siódmych potrzebne są obliczenia.
Daje najlepszą i zgłaszam błędną z góry dzięki.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T17:54:29+01:00
-(-48a[ do potęgi drugiej]+ 10a) - (-4a -a [ do potęgi drugiej]
dla a= minus jedna siódma

-(-48a² + 10a) - (-4a - a²) = 48a² - 10a + 4a + a² = 49a² - 6a
dla a = -1/7
49a² - 6a =
49*(-1/7)² - 6 * (-1/7) =
49* 1/49 + 6/7 = 1 + 6/7 = 1 i 6/7