Odpowiedzi

2010-02-23T20:29:19+01:00
W Polsce nauki biologiczne dzielą się na następujące dyscypliny naukowe:

* biochemia
* biofizyka
o biomechanika
* biologia
o aerobiologia
o anatomia
+ antropologia fizyczna
o astrobiologia
o biogeografia
+ chorologia
o bioinformatyka
o biologia molekularna
o biologia rozrodu
o biologia rozwoju
+ embriologia
o bionika
o botanika
o cytologia (biologia komórki)
o ewolucjonizm
o genetyka
o filogenetyka
o fizjologia
o histologia
o hydrobiologia
o kladystyka
o mikologia
o morfologia
o neurobiologia
o paleontologia
o socjobiologia
o systematyka
o taksonomia
o zoologia
+ entomologia
+ etologia
* biotechnologia
* ekologia
o ekofizjologia
o autekologia
o synekologia
o ekologia krajobrazu
* mikrobiologia
o mikrobiologia ogólna
o mikrobiologia szczegółowa
+ wirusologia
+ bakteriologia
o mikrobiologia gleb
o mikrobiologia wód i ścieków
o mikrobiologia żywności
o mikrobiologia lekarska
o mikrobiologia weterynaryjna
o mikrobiologia rolnicza
o mikrobiologia przemysłowa
o mikrobiologia sanitarna
o mikrobiologia środowiskowa
6 3 6
2010-02-23T20:34:39+01:00
Podział biologii na dziedziny :
Mikrobiologia:
-bakteriologia
-wirusologia
-mykologia/mikologia (to jest to samo)
Botanika:
-algologia(glony)
-lichenologia (porosty)
- briologia (mszaki)
Zoologia
-entomologia
-malakologia
- ichtologia (ryby)
-batrachnologia
- herpetologia
- ornitologia (ptaki)
- Teriologia
Antropologia
-Bada ewolucje i pochodzenie człowieka

A zródła wiedzy biologicznej to chyba:
Czasopisma
Albumy
Atlasy
Słowniki
Leksykony
Przewodniki
Filmy przyrodnicze
Komputer (czyli np. nazwy multimedialnych encyklopedii)

Mam nadzieje, że o to chodzi:)
6 4 6