1.Dobierz wspołczunniki w podanych przykladach oraz okresl typ reakcji
Ag2O ---->Ag+O2
P4+O2 ----->P4O10
CuO+C----->Cu+CO2
Cr2O3+H2 ---->Cr+H2O
NO+O2----->NO2

2.Podczas Reakcji rozkladu 36g wody otrzymano 4 g wodoru.Oblicz ile wazyl wydzielony w tej reakcjii tlen

3.W wyniku połączenia 13,5 g glinu z siarka powstało z 37,5 g siarczku glinu . Ustal stosunek masowy glinu do siarki w otrzymanym zwiazku

4.Ustal ktore substancje w podanych równaniach sa reduktorami a ktore utleniaczami

CuO +H2 ----->Cu+H2O
SnO2+C------>Sn+CO2
Fe2O3+3CO----->2Fe+3CO2

5.Napisz równania i uzgodnij współczynniki reakcji chemicznych ktorych zapis słowny został podany

tlenek glinu+wodór------>glin+woda
glin+chlor----->chlorek glinu
tlenek azotu(III) ----->azot+tlen
azot+wodur------>amoniak(wodorek azotu)

6.W podanych rownaniach chemicznych oblicz indeksy stechiometryczne oznaczone literami x i y

2N2+ 3O2 ---->2NxOy
2FexO3 +3C ----->3NOy+4Fe
4Cr+3O2 ----->2CrOy

7.Przedstaw za pomoca modeli podane równania reakcjii

2 Na+S------>Na2S
H2+Cl2 ----->2HCI
PbO+H2----->Pb+H2O


Prosze o express jutro sprawdzian kazdy spam usuniecie konta

1

Odpowiedzi

2013-02-13T13:37:21+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.
2Ag2O ---> 4Ag + O2 ... Analiza
P4 + 5 O2 --->P4O10 ...
Synteza
2CuO + C ---> 2Cu + CO2 ... Wymiana
Cr2O3 + 3H2 ---> 2Cr + 3H2O ... Wymiana
2NO + O2 ---> 2NO2 ... Synteza

2.

woda ---> wodór + tlen

36g = 4g + xg

x = 32g tlenu

3.

glin + siarka ---> siarczek glinu

13,5g + xg = 37,5g

x = 24g siarki


4.
CuO + H2 --->Cu + H2O

CuO --- utleniacz

H2 --- reduktor


SnO2 + C --->Sn + CO2

SnO2 --- utleniacz

C --- reduktor


Fe2O3 + 3CO --->2Fe + 3CO2
Fe2O3 --- utleniacz

CO --- reduktor


5.
Al2O3 + 3H2 ---> 2Al + 3H2O
2Al + 3Cl2 ---> 2AlCl3
2N2O3 ---> 2N2 + 3O2
N2 + 3H2 ---> 2NH3

6.
2N2 + 3O2 ---> 2NxOy

4=2x, x=2

6=2y, y=3

 

2FexO3 + 3C ---> 3NOy + 4Fe

2x=4, x=2

6=3y, y=2


4Cr + 3O2 --->2CrxOy
4=2x, x=2

6=2y, y=3


7. Modele w załączniku

2 3 2