1) wylacz wspolny czynnik przed nawias.
a) 4a+4
b) 25a-5
c) 0,6a+0,6
d)1/3-1/3a
e)2 2/5a+2 2/5
f) 12b+9
g) 42-4b
h) 22b+6
i) 0,4-0,2b
j)1/6b+5/6
k) 20b+6c
l)1,4a-7


2) zamien sume na iloczyn.
a)3a-3
b)4+4x
c)6m-6a
d)8a-16
e)15b+10
f)16b-12c
g)12x+36y
h)y-3y
i)15a²+12b²3)wyłacz wspolny czynnik przed nawias.
a)4x-8y-4z
b)6a-9b+12y
c)12a²+8m-20
d)5a²-15b+20c
e)30x+18y-6
f)36a+12b-6
g)3a²/5+6b/5-9/5
h) 3,5a+0,7b-14

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T23:48:06+01:00
1.
a) 4a+4=4(a+1)
b) 25a-5=5(5a-1)
c) 0,6a+0,6=0,6(a+1)
d)1/3-1/3a=1/3(1-a)
e)2 2/5a+2 2/5=2 2/5(a+1)
f) 12b+9=3(4b+3)
g) 42-4b=2(21-2b)
h) 22b+6=2(11b+3)
i) 0,4-0,2b=1/5(2-b)
j)1/6b+5/6=1/6(b+5)
k) 20b+6c=2(10b+3c)
l)1,4a-7=1,4(a-5)

2.
a)3a-3=3(a-3)
b)4+4x=4(1+x)
c)6m-6a=6(m-a)
d)8a-16=8(a-2)
e)15b+10=5(3b+2)
f)16b-12c=4(4b-3c)
g)12x+36y=12(x+3y)
h)y-3y=y(1-3)=(-2)*y
i)15a²+12b²=3(5a²+4b²)

3.
a)4x-8y-4z=4(x-2y-z)
b)6a-9b+12y=3(2a-3b+4y)
c)12a²+8m-20=4(3a²+2m-5)
d)5a²-15b+20c=5(a²-3b+4c)
e)30x+18y-6=6(5x+3y-1)
f)36a+12b-6=6(6a+2b-1)
g)3a²/5+6b/5-9/5=3/5(a²+2b-3)
h) 3,5a+0,7b-14 =0,7(5a+b-20)
2010-02-23T23:59:54+01:00
1) wylacz wspolny czynnik przed nawias.
a) 4a+4 = 4(a+1)
b) 25a-5 = 5(5a-1)
c) 0,6a+0,6 = 0,6(a+1)
d)1/3-1/3a = 1/3(1-a)
e)2 2/5a+2 2/5 = 2 2/5(a+1)
f) 12b+9 = 3(4b+3)
g) 42-4b = 2(21-2b)
h) 22b+6 = 2(11b-3)
i) 0,4-0,2b = 0,2(2-b)
j)1/6b+5/6 = 1,6(b+5)
k) 20b+6c = 2(10b+3c)
l)1,4a-7 = 7(0,2a=1)


2) zamien sume na iloczyn.
a)3a-3 = 3(a-1)
b)4+4x = 4(1-x)
c)6m-6a = 6(m-a)
d)8a-16 = 8(a-2)
e)15b+10 = 5(3b+2)
f)16b-12c = 4(4b-3c)
g)12x+36y = 12(x+3y)
h)y-3y = y(1-3)
i)15a²+12b² = 3(5a'+4b')3)wyłacz wspolny czynnik przed nawias.
a)4x-8y-4z = 4(x-2y-z)
b)6a-9b+12y = 3(2a-3b+4y)
c)12a²+8m-20 = 4(3a'+2m-5)
d)5a²-15b+20c = 5(a'-3b+4c)
e)30x+18y-6 = 6(5x+3y-1)
f)36a+12b-6 = 6(6a+2b-1)
g)3a²/5+6b/5-9/5 = 1/5(3a'+6b-9)
h) 3,5a+0,7b-14 = 7(0,5a+0,1-2)