1. Podaj przykłady państw na świecie, których gospodarka nie opiera się na surowcach mineralnych.
2. Wymień sposoby rozwoju gospodarczego w krajach, które nie posiadają własnych złóż surowców mineralnych (zastosuj pojęcie substytutów)
3. Scharakteryzuj gospodarkę Tajwanu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T22:38:48+01:00
1. Państwa wysoko rozwinięte, takie jak USA, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy.

2. Kraje te mogą postawić na rozwój dochodowych usług, np. na turystykę, w razie braku walorów turystycznych na przemysł high technology, oraz wykorzystać inwestycje zagraniczne i wpływ obcego kapitału dla rozwoju swojej gospodarki. Aby zmniejszyć wydatki poświęcone na kupno surowców, powinny wprowadzić substytuty (np. jak w przypadku Brazylii, gdzie zamiast ropy naftowej do zasilania pojazdów stosowany jest alkohol).

3. Gospodarka Tajwanu oparta jest na przemyśle. Jest to kraj bardzo szybko rozwijający się, gdyż w niedługim czasie, rozwinięto tam wiele gałęzi przemysłu, np. elektronicznego, włókienniczego, petrochemicznego, samochodowego i spożywczego. Eksploatowane są również surowce, takie jak węgiel kamienny, ruda żelaza, siarka, ropa naftowa. Struktura zatrudnienia: usługi - 57%, przemysł - 35%, rolnictwo - 8%.
2 5 2