1. Wartość wielomianu W(x)=4x³-3x²-2x+1 dla x=-1 jest równa:
a) -4,
b) 2
c) -7
d) 10

2. Wartość wyrażenia log₅75-log₅3 jest równa:
a) 72
b) 25
c) 2
d) 5

3. Jeżeli α jest kątem ostrym i sinα= 15/17 (ułamek) to cosα jest równy:
a) 5/17
b) 2/17
c) √2/17
d) 8/17

4. Pole rombu o kącie ostrym α i krótszej przekątnej o długości d mozna obliczyc ze wzoru:
a) P=½d²tg α/2
b) P=½d²ctg α/2
c) P=½d²cos α/2
d) P=½d²sin α/2

5. Proste o równaniach y= 2/3x-1 (dwie trzecie x odjąc 1) oraz y=(3m+1)x+1 są prostopadłe, gdy m:
a) m=-⅚ (minus pięć szóstych)
b) m=⅙ (jedna szósta)
c) m=-5/9 (minus pięć dziewiątych)
d) m=-1/9 (minus jedna dziewiąta)

6. Liczba x, dla której liczby 1-√2, x, 7-√2 są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego, jest równa:
a) 4-2√2
b) 6-2√2
c) 4
d) 4-√2

7. W pewnym ciagu geometrycznym czwarty wyraz jest równy 32, a siódmy 256. Oblicz iloraz i pierwszy wyraz tego ciągu.PROSIŁABYM O OBLICZENIA I O ROZWIAZANIE WSZYSTKICH ZADAN. prosze.1

Odpowiedzi

2009-10-18T00:55:41+02:00
Zad1
W(minus 1)+_4_3+2+1= _ 4, w miejsce x podstawić należy minus1.

zad2.
nie umiem jeszcze zapisywać wszystkich symboli matematycznych, ale skorzystać należy definicji ,że różnica logarytmów równa jest logarytmowi przy przy tej samej podstawie z ilorazu licz logarytmowanych, w tym przypadku log przy podstawie5 z liczby 25 . taki log wynosi 2.
zad3.
Wykorzystać należy wzór jedynkowy sin do kwadratu + cos do kwadratu wynosi 1.Z tego wyliczysz cos do kwadratu który wynosi 64/289, a sam cos wynosi 8/17.