Rozwiązcie mi te 5 krotkich zadanek zadania. :)
Za najleposza dopowiedz dam naj.:)


1.Prędkości V1=2m/s i V2=10 m/s wyrażone w km/h wynoszą.
(prosze o bliczenia)
2.Prędkości V1=18km/h i V2 =90km/h wyrażone w m/s wynoszą.
(proszę o obliczenia)
3.Samochód osobowy przebył drogę 45km w ciągu 0,5 godziny,a następnie 25km w ciągu 30 minut.Prędkośc srenia samochodu wynosiła.
(proszę o obliczenia)
4.Skrzynia o masie 70 kg jest przesuwana po podłożu ruchem jednostajnym .Jeżeli siłą tarcia ma wartośc 350 N , to spolczynnik tarcia kinetycznego skrzyni o podlodze wynosi:
(prosze o obliczenia).
5.Jezeli w czasie 15 s przyspieszenie samochodu wynosiło 2 m/s2 to jego prędkość w tym czasie wzrosła o:
(prosz eo obliczenia)
6.Na wózek o masie 800 g działa wypadkowa siła 2n. Przyspieszenie wozka wynosi.
(prosze o obliczenia)

3

Odpowiedzi

2010-02-23T20:58:44+01:00
1. V1= 2* 0.001 * 3600= 7.2 km/h
V2= 10* 0.001 * 3600= 36 km/h

2. 18 km/h = 18 * 1000m/3600s = 5m/s
90km/h= 90 * 1000m/3600s = 25m/s
5. a= 2m/s2 t=15s
a=v/t
v= a*t
v= 2m/s2*15s
v=30 m/s
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T21:03:06+01:00
Zad.1
2m/s=2×1/1000m ÷ 1/3600s= 2 ×3,6 km/h= 7.2 km/h
10m/s= 10 ×3.6 km/h= 36 km/h

Zad.2
18km/h= 18×1000m/3600m= 5 m/s
90km/h= 90×1000m/3600m 25m/s

zad.3
Vśr.=s/t
Vśr.= 45km+25km ÷ 0.5 h+0.5h
Vśr.=70km/h

zad.4
T= Q×µ (mi)
µ=T/Q
µ=350N / 70kg × 10m/s²
µ=0.5

zad.5
a= v/t
v= a × t
v= 2m/s² × 15s
v= 30m/s

zad.6
Fw(siła wypadkowa)
m - masa ciała
a- przyspieszenie

a= Fw/ m
a= 2N/ 0.8 kg
a= 2.5 m/s²

Liczę na najlepsze bo jako pierwszy wszystkie zrobiłem :)
Pozdro
1 5 1
2010-02-23T22:19:26+01:00
1) 2m/s=2*1/1000m : 1/3600s= 2 *3,6 km/h= 7.2 km/h
10m/s= 10 *3,6 km/h= 36 km/h
2)

18km/h= 18*1000m/3600m= 5 m/s

90km/h= 90*1000m/3600m 25m/s

5)a=v/t v= a*t
v= 2m/s2*15s
v=30 m/s
1 1 1