Współczynnik tarcia statystycznego opon o jezdnię wynosi 0,8 a współczynnik tarcia kinetycznego 0,7. dwa identyczne samochody A i B stoją obok siebie i w pewnym momencie ruszają. samochód A rusza z piskiem opon a samochód B rusza na granicy pisku. porównaj przyspieszenie tych pojazdów. który z nich będzie miał większe przyspieszenie?? pilne

1

Odpowiedzi

2010-02-23T21:11:43+01:00
Witaj
dane fs=0,8 fk=0,7
jeśli masa auta jest m, to nacisk N na kazde koło N = 0,25mg, a siła tarcia T
wynosi T = f*N = o,25mgf.
Maksymalna siła przyspieszająca 1 koło auta jest F = T .
Widać, że siła przysp. Fs = 0,25mg[fs] > Fk = 0,25mg[fk]

...................pozdrawiam
1 1 1