Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-07-18T19:50:28+02:00

Głownymi konsekwencjami Wielkiej Rewolucji Francuskiej z 1789 roku było powstanie nowego typu państwa.Powstała republika,w której obywatele mieli równe prawa.Szlachta i duchowieństwo mieli zlikwidowane przywileje,a chłopi mieli zniesione poddaństwo i otrzymali na własność ziemię ,którą dotąd uprawiali.Bardzo ważną sprawą bylo wprowadzenie wolności słowa,sumienia i wyznania.Wp-rowadzono obowiązkową służbę wojskową .W miejsce szlachty i duchowieństwa wielką rolę zaczęła odgrywać burżuazja,czyli właściciele zakładów pracy,banków.Moim zdaniem rewolucja pomimo okresu terroru i wyrzeczeń ludu francuskiego była potrzebna i przyniosła wiele zmian korzystnych dla prostych ludzi.

31 2 31
2011-07-18T20:18:18+02:00

KONSEKWENCJE REWOLUCJI FRANCUSKIEJ:

~ przeprowadzenie zamachu  stanu przez Napoleona

~ ogłoszenie się Napoleona I Konsulem 

~ zmiana ustroju politycznego z monarchi absolutnej w republikę

~ dopuszczona została burżuazja, dzięki której przyspieszone zostały procesy tworzenia się nowoczesnych państw narodowych

~ maksimum na ceny podstawowych produktów,

~  prawa polityczne nie zależały już od pochodzenia  lub  majątku

~ poprawienie się dostępu do nauki

~ wprowadzanie bezpłatnej  oświaty oraz opieki społecznej

 

 OCENA REWOLUCJI FRANCUSKIEJ

 

Moim zdaniem rewolucja francuska wyparła duze znaczenie dla chłopów.

Zniesienie feudalizmu przyczyniło się do  dostania na własnosć państwowych ziem.

 

 Oddzielenie Kościoła, jako instytucji od państwa ...

miało swoje konsekwencje we wpływie kościoła na społeczeństwo. Jak dotych czas kościół odgrywał ważna rolę w życiu każdego obywatela. Jednak po rewolucji, państwo stało się świeckie i kościół zaczął odgrywać mniej ważna rolę.

 

            Rewolucja, mimo korzystnych zmian (opisanych powyżej) przyniosła także negatywne skutki. Straty w ludziach oraz zatracenie cennych wartości kulturowych niewątpliwie siedo nich zaliczają.

           Uważam jednak że mimo negatywów rewolucja miała siecej pozytywów, które sąwidoczne do dziśw Europie.

 

 

 

37 4 37