1.Podaj 5 przykładów łańcuchów pokarmowych.
Wymień ogniwa łańcucha pokarmowego.
2.Wyjaśnij pojęcia,producenci,konsumenci,reducenci.
3.W jakich ekosystemach,występują sieci zależności pokarmowych.I jaka jest ich rola?
proszę o szybką odpowiedź!

1

Odpowiedzi

2010-02-23T21:16:06+01:00
1. jęczmień --- wróbel ---jastrząb
porosty --- renifery --- wilki
ziemniak --- stonka --- bażant --- lis
grzyby --- ślimaki --- żaby --- zaskrońce --- bocian
moczarka --- ślimak --- szczupak --- człowiek

2. Producent- organizm samożywny, przede wszystkim roślina, która wykorzystując energię słoneczną, wytwarza ze związków neurologicznych materią organiczną. Pierwsze ogniwo łańcuchów pokarmowych.

Konsument- organizm cudzożywny: konsument I rzędu: roślinożerca, konsument II rzędu: mięsożerca.

Reducenci-(destruenci) organizmy przetwarzające materię organiczną.

3. Np. w lesie, w jeziorze, na łące, w morzu, w oceanie. zereg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca grupa (ogniwo) jest podstawą pożywienia następnej. Wiążą one ze sobą producentów, konsumentów i destruentów w poszczególnych biocenozach. Łańcuchy troficzne tworzą sieć zależności pokarmowych. Dzięki nim możliwy jest obieg materii i przepływ energii w ekosystemach.
21 4 21