Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T10:05:39+01:00
Więc można to porównać na podstawie podobieństw i różnic.

Podobieństwa:
- w środowisku wodnym dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych,
- są zbudowane z kationów wodoru,
- mają kwaśny odczyn, co powoduje jon H⁺,
- tworzą sole.

Różnice:
- kwasy karboksylowe zawierają tzw. "grupę karboksylową", natomiast nieorganiczne mają "resztę kwasowych",
- w kwasach nieorganicznych nie ma podziału na wyższe i niższe kwasy, natomiast tu jest,
- kwasy nieorganiczne nie tworzą mydeł,
- kwasy karboksylowe muszą zawierać węgiel, a nieorganiczne nie muszą.
2 5 2