Odpowiedzi

2010-02-23T20:53:59+01:00
Szkło - to materiał otrzymywany w wyniku stopienia tlenku krzemu (krzemionka, SiO2) z różnymi dodatkami dobranymi w odpowiednich proporcjach, a następnie szybkiego ochłodzenia tak, aby nie doszło do pełnej krystalizacji krzemionki, lecz aby w strukturze pozostało jak najwięcej fazy amorficznej, będącej formalnie rzecz biorąc przechłodzoną cieczą.
Surowcem do produkcji tradycyjnego szkła jest piasek kwarcowy (SiO2) oraz dodatki, najczęściej: węglan sodowy (Na2CO3) i węglan wapniowy (CaCO3), topniki: tlenki boru i ołowiu (B2O3, PbO) oraz barwniki, którymi są zazwyczaj tlenki metali przejściowych (kadm, mangan i inne). Surowce są mieszane, topione w piecu w temperaturze 1400-1500 °C, po czym formowane w wyroby przed pełnym skrzepnięciem. Produkcja szkła znana była już ponad pięć tysięcy lat temu. W I w. p.n.e. znano metodę wytwarzania przedmiotów przez wydmuchiwanie, w XIX w. wynaleziono metodę odlewania.
  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T20:54:03+01:00
Substancja bezpostaciowa, tzn. nie ma uporządkowanej budowy wewnętrznej
Nie posiada stałej temperatury topnienia
materiał izotropowy
słaby przewodnik dla elektryczności
materiał o dużej odporności chemicznej (nie jest odporny na działanie kwasu fluorowodorowego)
właściwości mechaniczne szkła budowlanego:
twardość w skali Mohsa 5–7
gęstość szkła budowlanego 2400–2600 kg/m³
wytrzymałość na zginanie 30–50 MPa
wytrzymałość na ściskanie 800–1000 MPa
moduł Younga 70 GPa

Właściwości szkła są uzależnione od sposobu wytopu, oraz w ograniczonym zakresie od składu chemicznego.
2010-02-23T20:54:19+01:00
Właściwości szkła Szkło wapienno – sodowe stanowi około 90% produkowanego szkła. * Substancja bezpostaciowa, tzn. nie ma uporządkowanej budowy wewnętrznej * Nie posiada stałej temperatury topnienia * materiał izotropowy * słaby przewodnik dla elektryczności * materiał o dużej odporności chemicznej (nie jest odporny na działanie kwasu fluorowodorowego) * właściwości mechaniczne szkła budowlanego: o twardość w skali Mohsa 5-7 o gęstość szkła budowlanego 2400-2600 kg/m3 o wytrzymałość na zginanie 30-50 MPa o wytrzymałość na ściskanie 800-1000 MPa o moduł Younga 70 GPa Właściwości szkła są uzależnione od sposobu wytopu, oraz w ograniczonym zakresie od składu chemicznego.