Odpowiedzi

2012-12-22T14:33:49+01:00

Do agresji radzieckiej na ziemie polskie doszło 17 września 1939 r. na mocy paktu Ribbentrop-Molotow, którzy Rosjanie podspisali z Niemcami 23 sierpnia 1939 roku, czyli przed rozpoczęciem działań wojennych. Do paktu był dołączony tzw. tajny protokół, który zakładał  podział Europy Wschodniej , w tym terytorium Polski, pomiędzy III Rzeszę a ZSRR. Linia podziału przechodziła na linii rzek Narwii , Wisły i Sanu.