Odpowiedzi

2011-07-09T13:42:24+02:00

Stolnik Horeszko zabiegał o przyjaźń z Jackiem Soplicą, zapraszał go na biesiady , mówił niejednokrotnie ,, nie miałem przyjaciela nad Jacka Soplicę ,,. Jednak była to przyjaźń wyrachowana, Jacek był potrzebny Horeszce, ponieważ miał on możliwosc dowolnego manipulowania na sejmikach głosami okolicznej szlachty. Liczyły się z nim najzamożniejsze rody, ponieważ dysponował ponad trzystoma głosami na sejmikach i ponad trzystoma szablami w kraju.

2 3 2