Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T10:40:31+01:00
2NaOH + H₂SO₄ = Na₂SO₄ + 2H₂O

NaOH
1000 cm³ - 0,25 mola
100 cm³ - x
x = 0,025 mola

H₂SO₄
1000 cm³ - 0,1 mola
200 cm³ - x
x = 0,02 mola

Z reakcji wiadomo:
1 mol H₂SO₄ - 2 mole NaOH
x moli H₂SO₄ - 0,025 mola NaOH
x = 0,0125 mola H₂SO₄

W zadaniu jest "do dyspozycji" 0,02 mola H₂SO₄, do przereagowania z całością NaOH potrzeba tylko 0,0125 mola H₂SO₄. Wynika z tego, że H₂SO₄ jest w nadmiarze, a więc ilość powstałej soli będzie zależna tylko od ilości dostępnego NaOH, które przereaguje w całości, zatem:

2 mole NaOH - 1 mol soli
0,025 mola NaOH - x
x = 0,0125 mola soli
masa molowa soli = 142 g/mol

1 mol - 142 g
0,0125 mola - x
x = 1,775 g - tyle powstanie soli
1 5 1