Odpowiedzi

2010-02-23T21:23:39+01:00
Transport: prawa strona serca zawiera krew pozbawioną tlenu, która dostaje się żyłami do prawego przedsionka, następnie do prawej komory, a z niej tętnicą płucną przepływa do płuc. W płucach zachodzi wymiana gazowa. Krew zawierająca tlen wraca żyłami płucnymi do lewego przedsionka, a następnie do lewej komory, skąd tętnicą doprowadzana jest do wszystkich komórek ciała. Stamtąd, pozbawiona tlenu, wraca żyłami do prawego przedsionka.