³1.Dobierz wspołczynnik stechiometryczne o podanych równaniach reakcji

Ca+O2 ------>CaO
Al+Cl2 ------->AlCl3
Fe2O3+C ----->Fe+CO2

2.Zapisz słownie równania podanych reakcji
2Ag2O----->4Ag+O2
S+O2------>SO2
CuO + H2 ----->Cu+H2+C

3.Podczas spalania magnezu zuzyto 3,2g tlenu otrzymujac 8 g tlenku magnezu Oblicz mase spalonego magnezu

4.Z rozkladu 7,2g wody otrzymano 4,48 dm³ Oblicz mase otrzymanego tlenu

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T21:22:51+01:00
1
2Ca + O₂ = 2CaO
2Al + 3Cl₂ = 2AlCl₃
2Fe₂O₃ + 3C = 4Fe + 3CO₂

2.
a) dwie cząsteczki tlenku srebra(I) rozpadają się na 4 atomy srebra i 1 cząsteczkę tlenu
b) atom siarki reaguje z cząsteczką tlenu, powstaje cząsteczka tlenku siarki(IV)
c) cząsteczka tlenku miedzi(II) reaguje z cząsteczką wodoru dając atom miedzi metalicznej i cząsteczkę wody

3.
masa molowa tlenku = 24+16=40
40 g tlenku - 24 g magnezu
8 gtlenku - x
x = 4,8 g manezu

4.
1 mol O₂ - 22,4 dm³
x - 4,48 dm³
x = 0,2 mola O₂

1 mol O₂ - 32 g
0,2 mola O₂ - x
x = 6,4 g tlenu
1 5 1
2010-02-23T21:39:59+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1
2Ca + O₂------>2CaO
2Al + 3Cl₂------>2AlCl₃
2Fe₂O₃ + 3C------>4Fe + 3CO₂

2.
a)
z dwóch cząsteczek tlenku srebra(I) powstają 4 atomy srebra i 1 cząsteczka tlenu
b)
atom siarki reaguje z cząsteczką tlenu, powstaje cząsteczka tlenku siarki(IV)
c)
cząsteczka tlenku miedzi(II) reaguje z cząsteczką wodoru, atom miedzi i cząsteczka wody

3.
mMgO=24u+16u=40u
40g MgO-----24g Mg
8g MgO-------xg Mg
x=4,8g Mg

4.
1mol O₂------22,4 dm³
xmoli O2--------4,48 dm³
x=0,2mola O₂

1mol O₂---------32 g
0,2 mola O₂----- xg
x= 6,4g O₂