1. Pięciu pracowników podzieliło się zapłatą tak, że czterech otrzymało odpowiednio 1/3, 1/4, 1/6 i 1/5 całej zapłaty. Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik?

2. Podróżnicy stwierdzili, że jeśli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe, to zapasy wystarczą im na 10 dni. Oblicz, na ile dni starczą im te zapasy, jeśli racje żywnościowe zostaną zmniejszone o 1/6. Zapisz obliczenia.

3. Na mapie wykonanej w skali 1:250000 droga łącząca dwie miejscowości ma długość 19cm. Oblicz długość tej trasy w rzeczywistości. Wyraź ją w kilometrach. Zapisz obliczenia.

4. Samochód , jadąc ze stałą prędkością pokonał 20km w ciągu 15 minut. Jaką odległość pokona ten samochód, jeśli będzie jechał z taką samą prędkością przez 2,5 godziny?

Proszę o rozwiązanie wszystkich zadań.

1

Odpowiedzi

2009-10-17T12:21:41+02:00
1. Pięciu pracowników podzieliło się zapłatą tak, że czterech otrzymało odpowiednio 1/3, 1/4, 1/6 i 1/5 całej zapłaty. Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik?

1/3 = 20/60
1/4 = 15/60
1/5 = 12/60
1/6 = 10/60

20/60 + 15/60 + 12/60 + 10/60 = 57/60
Odp: Piąty pracownik dostał 3/60 zapłaty

3. Na mapie wykonanej w skali 1:250000 droga łącząca dwie miejscowości ma długość 19cm. Oblicz długość tej trasy w rzeczywistości. Wyraź ją w kilometrach. Zapisz obliczenia.

250000 x 19 = 4750000 cm
4750000 cm = 47500 m = 47,5 km
Odp: Długość tej trasy w rzeczywistości wynosi 47,5 km

4. Samochód , jadąc ze stałą prędkością pokonał 20km w ciągu 15 minut. Jaką odległość pokona ten samochód, jeśli będzie jechał z taką samą prędkością przez 2,5 godziny?

2,5 godz = 150 min
150 : 15 = 10

10x20 = 200 km
Odp: Samochód pokona odległość 200km
3 4 3