Odpowiedzi

2010-02-23T22:19:21+01:00
3.55

Elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane są tuż przy kopalniach odkrywkowych. Są to elektrownie: Bełchatów, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Turów. Elektrownie opalane węglem kamiennym znajdują się w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, np. Rybnik , Jaworzno III i Łaziska. Kilka elektrowni opalanych węglem kamiennym zlokalizowano nad dużymi rzekami. Są to: Połaniec, Kozienice, Dolna Odra, Ostrołęka.

elektrownie wodne - elektrownie znajdują się głównie przy dużych zbiornikach wodnych. Elektrownie wodne w Polsce znajdują się we Włocławku w Porąbce Elektrownia Wodna Żarnowiec Porąbka-Żar Solina-Myczkowce Elektrownia Żydowo Zasoby: 45,3% przypada na Wisłę, 43,6% na dorzecza Wisły i Odry, 9,8% na Odrę i 1,8% na rzeki Pomorza.


4.55
a)Nie jest korzystna
-97%energii elektrycznej produkuje się ze spalania węgla kamiennego
-nie buduje się źródeł energii (elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne)
b)Tak, moim zdaniem istnieje taka możliwość. Powinniśmy wykorzystać to, co natura nam daje sama, słońce, wiatr, wodę.


5.55
a)
* Zajączkowo i Widzino
* Karścino
b) link elektrownie są na północy Polski
http://www.psew.pl/elektrownie_wiatrowe_w_polsce.htm
c)
Elektrownie wiatrowe dają bardzo małe ilości energii w porównaniu z innymi elektrowniami. Elektrowni wodnych jest bardzo mało w Polsce, lecz dają więcej energii niż elektrownie wiatrowe. Najwięcej energii dostarczają elektrownie cieplne, wytwarzające energię z węgla brunatnego i kamiennego, ich moc jest większa o około 5 razy od elektrowni wodnych, oraz około 30 razy większa od elektrowni wiatrowych.

2.56
na zielono:siarka, węgiel kamienny, ropa naftowa, zboża
na niebiesko:kontenery
na żółto:rudy żelaza, chemikalia


3.57
a) w latach 1950-1980 nastąpił gwałtowny wzrost połowu ryb, natomiast w latach 1980-2006 nastąpił bardzo mocny spadek.
b)
niskie spożycie ryb
zmniejszenie eksportu do ZSRR
dla wielu rybaków połowy są nieopłacalne
brakuje funduszy na unowocześnienie sprzętu lub zakupu paliwa
w 1982r. ustawiono 200-milowe strefy ekonomiczne należące do poszczególnych państw

4.57
masowiec
kuter
kontenerowiec
drobnica
gazociąg
tankowiec
chłodniowiec
flota
Hasło:stocznia- zakład przemysłowy, w którym buduje się, remontuje, przebudowuje lub likwiduje statki wodne.
1 5 1