Odpowiedzi

2010-02-23T21:30:35+01:00
Obejmuje wszystkie jądrowce, które pozostały po wyłączeniu organizmów zaliczonych do monofiletycznych kladów zwierząt, roślin i grzybów. Zgodnie z aktualną wiedzą należy tu zbiór taksonów o bardzo różnych powiązaniach filogenetycznych - cała grupa ma charakter parafiletyczny (sztuczny). Nie istnieje żadna zaawansowana ewolucyjnie cecha, która wyróżniałaby protisty od pozostałych eukariotów. Większość protistów to jednokomórkowce, zdarzają się też wielokomórkowce, a nawet organizmy zbliżone do tkankowego poziomu organizacji. Protisty można podzielić na podstawie sposobu odżywiania na samożywne i cudzożywne. Rozmnażają się przez podział komórki, czasem jednak spotyka się też rozród płciowy. Wielokomórkowce rozmnażają się za pomocą zarodników (zoospory). Protisty mają różne "układy lokomocyjne" i poruszają się za pomocą pełzania, ruchów rzęsek i wici, ruchów błonki falującej.
6 2 6
2010-02-23T21:31:12+01:00
Podział protistów zwierzęcych
Protisty zwierzęce były wedługg starej klasyfikacji zaliczane do królestwa zwierząt, wchodząc w skład typu pierwotniaki. Są to organizmy jednokomórkowe odżywiające się cudzożywnie, na drodze fagocytozy, pasożytnicze lub drapieżne.
Typ: Parabasalia - wiciowce nieposiadające mitochondriów. Czasem jedna z wici tworzy błonkę falującą (rzęsistek)
Typ: Kinetoplastydy - wiciowce z kinetoplastem, który przypomina mitochondrium. Może występować błonka falująca (świdrowiec)
Typ: Wiciowce kołnierzykowe - wiciowce z cytoplazmatycznym kołnierzykiem; wić z dodatkowym ciałkiem podstawowym
Typ: Apikompleksy - często pasożyty wewnątrzkomórkowe; skomplikowany cykl życiowy (zarodziec malarii)
Typ Zarodziowe - protista poruszające się z pomocą nibynóżek (ameby, otwornice, promienice)
Typ: Orzęski - wolno żyjące lub symbiotyczne; posiadają dwa rodzaje jąder (pantofelek).

Podział protistów samożywnych
Protisty roślinopodobne to jedno- lub wielokomórkowce, niekiedy na tkankowym poziomie organizacji. Charakteryzują się samożywnością, często pozyskaną odmiennymi sposobami (chloroplast "pozyskany" w wyniku symbiozy wtórnej).
Typ: Eugleny- jednokomórkowe wiciowce, zbliżone do kinetoplastydów, czasem cudzożywne (euglena zielona)
Typ: Tobołki - jednokomórkowe wiciowce, samożywne, cudzożywne, wolnożyjące lub pasożytnicze (bruzdnice)
Typ: Chryzofity - jedno- lub wielokomórkowe, niekiedy tkankowce (złotowiciowce, okrzemki, brunatnice).

Podział protistów grzybopodobnych
Jest to kilka grup protistów zaliczanych kiedyś do grzybów, ale z nimi niespokrewnionych.
Typ: Śluzowce - protisty lądowe, odżywiające się martwą materią (plazmodium)
Typ: Lęgniowce - wodne lub glebowe, saprofityczne lub pasożytnicze (roztoczkowce).
5 3 5