Odpowiedzi

2010-02-23T21:30:36+01:00
Euroregion Szeszupa- porozumienie o współpracy transgranicznej między Polską, Litwą, Rosją i Szwecją.

Na graniczących z Polską obszarach Litwy i Rosji (Obwód kaliningradzki) samorządy kilku litewskich i rosyjskich jednostek terytorialnych podpisały 24 kwietnia 2003 r. porozumienie o współpracy transgranicznej o nazwie Euroregion Szeszupa. Chęć przystąpienia do porozumienia zadeklarowały dwie gminy polskie z województwa warmińsko-mazurskiego (Gołdap i Kowale Oleckie) oraz jedna gmina szwedzka.

Euroregion Beskidy - euroregion na granicy polsko-słowacko-czeskiej, który powstał 9 czerwca 2000 w celu wspierania współpracy transgranicznej w tym obszarze. W 2008 obejmował on powierzchnię 6 092 km2, a zamieszkiwało go około 1 176 500 tys. osób.

Siedzibami Euroregionu są trzy miasta: Bielsko-Biała po stronie polskiej, Frydek-Mistek po stronie czeskiej oraz Žilina po stronie słowackiej.