Odpowiedzi

2010-02-23T21:33:06+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T21:36:22+01:00
Bogurodzica
Hymn do miłosci kochanej ojczyzny
Mazurek Dąbrowskiego
Warszawianka
Marsz Polonia
Rota
Chorał
2010-02-23T21:38:16+01:00

Rota
1. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas zgnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

2. Do krwi ostatniej kropli z żył
bronić będziemy ducha,
aż się rozpadnie w proch i w pył
krzyżacka zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

3. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
ni dzieci nam germanił,
Orężny stanie hufiec nasz,
duch będzie nam hetmanił.

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

4. Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę
Na Polski imię, na jej cześć
Podnosi czoła dumne

Odzyska ziemi dziadków wnuk
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!Boże coś Polskę

1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
otaczał blaskiem potęgi i chwały,
coś ją osłaniał tarczą swej opieki
od nieszczęść, które przygnębić ją miały!

Ref.:
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
wspierał walczących za najświętszą sprawę,
i chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
w nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

Ref.: Przed Twe ołtarze ...

3. Wróć naszej Polsce świetność starożytną,
użyźniaj pola, spustoszałe łany,
niech szczęście, wolność na wieki w niej kwitną.
Poprzestań kary, Boże zagniewany.

Ref.: Przed Twe ołtarze ...

4. Boże, którego ramię sprawiedliwe
żelazne berła władców świata kruszy,
zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe,
obudź nadzieje polskiej naszej duszy.

Ref.: Przed Twe ołtarze ...

5. Boże najświętszy, od którego woli
istnienie świata całego zależy,
wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,
wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.

Ref.: Przed Twe ołtarze ...

6. Jedno Twe słowo, o wielki nasz Panie,
zniszczyć i w prochy obrócić nas zdolne,
a gdy zasłużym na Twe ukaranie,
obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!

Ref.: Przed Twe ołtarze ...

7. Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży,
pierzchnęły straże, a ponad jej głową
znowu swobodnie Orzeł Biały krąży.

Ref.: Przed Twe ołtarze ...


Czerwony sztandar

Krew naszą długo leją katy,
wciąż płyną ludu gorzkie łzy,
nadejdzie jednak dzień zapłaty,
sędziami wówczas będziem my!

Dalej więc dalej, dalej więc, wznieśmy śpiew.
Nasz sztandar płynie ponad trony,
niesie on zemsty grom, ludu gniew,
wolności zwiastując siew.
A kolor jego jest czerwony,
bo na nim robotnicza krew!

Choć stare łotry, nocy dzieci,
nawiązać chcą starganą nić,
co złe to w gruzy się rozleci,
co dobre, wiecznie będzie żyć!

Dalej więc...

Porządek stary już się wali,
żywotem naszym jego zgon.
Będziemy wspólnie pracowali
i wspólny będzie pracy plon!

Dalej więc...

Hej razem bracia do szeregu!
Z jednaką myślą, z dłonią w dłoń!
Któż zdoła wstrzymać strumień w biegu,
Czyż jest na świecie taka broń?

Dalej więc...

Precz z tyranami, precz z zdziercami!
Niech ginie stary, podły świat!
My nowe życie stworzym sami
i nowy zaprowadzim ład.

Dalej więc..:))