Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T00:15:29+01:00
Konstytucja Księstwa Warszawskiego (1807 rok)
-równość wobec prawa
-znosiła poddaństwo chłopów
-Język polski językiem urzędowym
-urzędy sprawowali jedynie poddani księcia
-książę miał pełną władzę wykonawczą
-centralny organ rządowy-Rada Stanu Ks.Warszawskiego
-władza ustawodawcza-sejm

Konstytucja Królestwa Polskiego(1815 rok)
-ustrój monarchiczno-konstytucyjny
-władza wykonawcza-król,a pod jego nieobecność namiestnik
-centralny organ rządowy-Rada Stanu Królestwa Polskiego
-władza ustawodawcza-sejm
-pełne prawo używania Języka polskiego
-wolnośćwyznania,druku i nietykalności osobistej(choć w praktyce nie respektowane)
3 5 3