Liczbę 6,5 × 10⁻⁷można zapisać w postaci:
a) 0,00000065
b) 0,0000065
c) 0,65 × 10⁻⁷
d) 65 × 10⁻⁷

Rozwiąż nierówność:
(x+2)³-x(x-1)²≤4x(2x+1)+1i podaj przykłady liczby niewymiernej należącej do zbioru rozwiązań nierówności

1

Odpowiedzi

2010-02-23T21:50:26+01:00