Odpowiedzi

  • dixi
  • Początkujący
2010-02-23T22:11:34+01:00
Władza zwierzchnictwa należy do Narodu co wynika z Konstytucji RP. Co oznacza tyle, że suwerenną władzę sprawuje Naród, poprzez wybranie zwierzchników (polityków) kórzy powinni miec na uwadze, że władza nalezy i pochodzi od narodu, co tyczy zwierzchników,że powinni powinni rządzić suwerennie w zgodzie z Narodem.


Liczę na NAJ ;)
4 2 4
2010-02-23T22:11:43+01:00
B. FORMY REALIZACJI ZWIERZCHNICTWA NARODU
-demokracja
-demokratyczne sposoby podejmowania decyzji
-elementy demokracji i ich realizacja w polskim życiu publicznym
-zwierzchnictwo narodu (ludu) – art. 4 ust. 2 Konstytucji RP – wyrażone w sprawowaniu przez niego władzy w sposób:
a) bezpośredni
· art. 90 ust. 3, art. 125 Konstytucji RP: ogólnokrajowe referendum fakultatywne
· art. 118 ust. 2 Konstytucji RP: ludowa inicjatywa ustawodawcza
· art. 235 Konstytucji RP: ogólnokrajowe referendum w sprawie zmiany konstytucji
· art. 170 Konstytucji RP: referendum lokalne, może być przeprowadzone we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej, powszechność jego stosowania?
· referendum wiążące a referendum opiniodawcze – ustawa z 29.06.1995 o referendum
b) pośredni:
a) reprezentacja jako zasada konstytucyjna
b) zasady prawa wyborczego, zwłaszcza zasady powszechności głosowania
c) rodzaje wyborów, system wyborczy
d) frekwencja wyborcza
e) stosunek społeczeństwa do polityki, polityków a szerzej spraw publicznych
f) socjologiczne przyczyny niskiej frekwencji i małego stopnia zainteresowania obywateli sprawami publicznymi
g) stopień powszechności angażowania się w działalność partii politycznych, organizacji społecznych, stowarzyszeń o innym charakterze (m. in. Związki zawodowe, organizacje pracodawców) tak rządowych jak i pozarządowych
2 5 2