Odpowiedzi

2010-02-23T21:47:17+01:00
Imię Weronika, podobnie jak pokrewne, czyli Berenika, pochodzi od greckiego *phere-nike*, co znaczyło: "przynosząca zwycięstwo".

Istnieje opowieść, że gdy Jezusa prowadzono na mękę, z tłumu wyszła jego uczennica imieniem właśnie Weronika i otarła Mu twarz chustą. Na chuście tej w cudowny sposób odbiła się podobizna twarzy Jezusa. Wtajemniczeni twierdzą, że chusta św. Weroniki zachowała się do dziś i jest przechowywana w Watykanie, w tajnym schowku wewnątrz jednego z filarów Bazyliki św. Piotra.
patronka portrecistów, rzeźbiarzy i fotografów, praczek, gospodyń na plebani, szwaczek
  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T21:50:50+01:00
Weronika

Jest późnorzymska forma imienia greckiego (macedońskiego) Berenikē. W średniowieczu imię to tłumaczono jako ierē eikōn – ‘święte oblicze’ i łączono z tym podanie o chuście Weroniki. Formy spiszczone tego imienia to Weronka, Werosia, Wera, Werka.

Odpowiedniki obcojęzyczne: łac., ang., hiszp. Veronica; fr. Véronique, Bérénice, Véronne Vérone; niem. Berenike, Veronika; ros. Veronika; wł. Veronica
Imieniny: 13 I, 4 i 14 II, 17 V, 9 VII

Błogosławiona Weronika z Binasco
- mniszka
- wspomnienie obchodzimy 13 stycznia

Weronika z Bianasco Błogosławiona Weronika urodziła się w 1445 roku w Binasco w Lombardii (Włochy), w diecezji Pawii. Pochodziła z bardzo ubogiej, wieśniaczej rodziny. W 1466 roku, jako 22-letnia dziewczyna, wstąpiła do klasztoru sióstr augustianek św. Marty w Mediolanie. W tym klasztorze o surowej regule nauczyła się czytać i pisać, a przede wszystkim poznawać i kochać Boga. Była mistyczką. Rozwinęła w sobie w dużym stopniu kontemplację – była w niej tak zaawansowana, że otrzymała dar łez, a nawet ekstaz. Została przez Boga obdarzona Bożą mądrością, darem czytania w ludzkich sumieniach, a nawet darem proroctwa. Zmarła w klasztorze 13 stycznia 1497 roku w wieku 52 lat. Pochowano ją w kościele zakonnym, a kiedy klasztor został zlikwidowany, relikwie przeniesiono do jej rodzinnej wioski – Binasco. Jej kult zaaprobował Leon X w 1517 roku, a w roku 1690 wpisano ją do „Martyrologium Romanum”.

Modlitwa


Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiona Weronika wytrwale naśladowała Chrystusa ubogiego i pokornego, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.