Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T23:24:52+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Wady:
-niszczenie krajobrazów naturalnych poprzez rozbudowę hoteli i miejsc turystycznych
(destroying natural landscapes in order to build hotels and touristic places
-wzrost ilości terenów prywatnych
(increase in the number of private areas
-zanieczyszczenia związane z dużą ilością turystów
(pollotion connected with a great number of tourists)
-mieszanie kultur, zanik tożsamości narodowej
(multicultural societies, nanishing of the natrional identity)

Zalety:
-pozytywny wpływ na gospodarkę państwa
(positive effect on country's economy)
-wzbogacanie się poszczególnych osób w kraju
(enrichment of country's individuals)
-szybki rozwój miast turystycznych
(rapid develompent of touristic cities)
-promocja kraju za granicą
(publicity for the country abroad)
16 4 16