Pionowo do góry rzucono kamień o masie0,2kg, nadając mu szybkość początkową równą 15m/s. oblicz:
a) wysokośc na jaką wniesie się kamień,
b) energię potencjalną, kinetyczną i całkowitą w połowie największej wysokości
c) prędkośc, z jaką powróci do miejsca wyrzucenia
d) czas wznoszenia
e) czas spadania do poziomu wyrzucenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-17T16:51:16+02:00
A)zasada zachowania energii
mgh=mv²/2
h=v²/2g
h=11,25m
b)całkowita energia to mgh lub mv²/2
E=22,5J
energia potencjalna w połowie wysokości
E=½mgh
E=11,25J
Ekinetyczna=Ecałkowita - Epotencjalna
c)mgh=mv²/2
v=√2gh
v=15m/s
d)i e)czas wznoszenia i spadania jest taki sam
h=gt²/2
t=√2h/g
t=1,5s