Pole prostokąta o bokach 2a i b+5 wynosi 50 , a jego obwod 40 , informacje ta mozna zapisac w postaci ukladu rownan : + rozwiazanie.


Jeśli chcemy tak przeksztalcic rownanie 5x-3y=17 , aby wspolczynnik przy y wynosil -15 , musimy pomnozyc obie strony tego rownania przez ... ?

3

Odpowiedzi

2010-02-23T21:56:39+01:00
Równanie:
2a * (b+5) = 50
4a + 2(b+5) = 40

5x-3y=17 / *(-5)
1 5 1
2010-02-23T22:03:13+01:00
Pole prostokąta o bokach 2a i b+5 wynosi 50 , a jego obwod 40 , informacje ta mozna zapisac w postaci ukladu rownan : + rozwiazanie.
Układ równań
2*(2a)+2(b+5)=40
2a(b+5)=50
Uporządkowujemy:
4a+2b+10=40
2ab+10a=50

Z pierwszego równania wyznaczamy b
2b=30-4a |/2
b=15-2a
Podstawiamy wartość do drugiego równania

2a(15-2a)+10a=50
Porządkujemy:
30a-4a2+10a=50
-4a2+40a-50=0| /2
-2a2+20a-25=0

Mamy równanie kwadratowe
a=-2
b=20
c=-25
delta=400-200=200
pierwastek z delty = 10√2

a1=x1= (-20+10√2)/-4
b1=x1= (-20-10√2)/-4

II. przez 5

2 3 2
2010-02-23T22:27:09+01:00
2a*(b+5)=50j²
2*2a+2*(b+5)=40
2ab+10a=50
4a+2b+10=40/:2
2a+b+5=20
b=15-2a
2a(15-2a)+10a=50
30a-4a²+10a=50
-4a²+40a-50=0 /2
-2a²+20a-25=0

Δ=400-200=200
√Δ=√100*√2
√Δ=10√2
a₁=-20+10√2/-4
a₁=5+10√2

2*(5+10√2)+2(b+5)=40
10+20√2+2b+10=40
2b=20-20√2 /:2
b=10-20√2

:/ nie wiem czy dobrze..

zad.2
5;]
3 4 3