Zad 1. Wykonaj mnożenie
a) 9 (5x - 3y + 11)
b) 5 (20 - 30 x + 40 x²)
c) 0,75 (- 8 w² + 12 z² + 10)
d) ( 6 d³ - 5 d² + 4 d) * 3
e) x (3 x² + 2 x - 9)
f) 2 w ( 4 w³ + 10 w² - 9 w - 2)

Zad 2. Zapisz wyrażenia w najprostszej postaci.
a) 5 (x - 2) + 6 (x - 3)
b) 7 (x + 6) + 8 (x - 4) - 9 (x + 1)
c) 8 (3x - 2) - 6 (-2 x + 4) - 2 (9x - 1)

Zad 3. Wyłącz wspólny czynnik poza nawias.
a) 8x - 3²
b) 4 x²y + 20xy

bardzo proszę [!] o rozwiązanie , sama nie dam rady ;/

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T22:13:45+01:00
Zad 1.
a) 9 (5x - 3y + 11) = 45x - 27y + 99
b) 5 (20 - 30 x + 40 x²) = 100 - 150x + 200x²
c) 0,75 (- 8 w² + 12 z² + 10) = -6w² + 9z² + 7,5
d) ( 6 d³ - 5 d² + 4 d) * 3 = 18d³ - 15d² + 12d
e) x (3 x² + 2 x - 9) = 3x³ + 2x² - 9x
f) 2 w ( 4 w³ + 10 w² - 9 w - 2) = 8w⁴ + 20w³ - 18w² - 4w

Zad 2.
a) 5 (x - 2) + 6 (x - 3) = 5x - 10 + 6x - 18 = 11x - 28
b) 7 (x + 6) + 8 (x - 4) - 9 (x + 1) = 7x + 42 + 8x - 32 -9x - 9 = 6x + 1
c) 8 (3x - 2) - 6 (-2 x + 4) - 2 (9x - 1) = 24x - 16 + 12x - 24 - 18x + 2 = 18x - 38

Zad 3.
a) 8x - 3² = 8x - 9 = 3( 8/3 x - 3)
/- kreska ułamkowa
b) 4 x²y + 20xy = 4xy( x + 5)
4 3 4
2010-02-23T22:15:52+01:00
A) 9 (5x - 3y + 11)=45x-27y+99
b) 5 (20 - 30 x + 40 x²)= 100-150x+200x²=10(10-15x+20x²)
c)0,75 (- 8 w² + 12 z² + 10)=-6w²+9z²+7,5
d)( 6 d³ - 5 d² + 4 d) * 3=18d³-15d²+ 12d
e)x (3 x² + 2 x - 9)=3x³+2x²-9x
f)2 w ( 4 w³ + 10 w² - 9 w - 2)=8w(do potegi 4) +20w(do poteg. 3) -18w(do pot. 2)-4w
Zad 2. Zapisz wyrażenia w najprostszej postaci.
a) 5 (x - 2) + 6 (x - 3)=5x-10 + 6x -18= 11x-28
b) 7 (x + 6) + 8 (x - 4) - 9 (x + 1)=7x+42+8x-32-9x-9=6x+1
c) 8 (3x - 2) - 6 (-2 x + 4) - 2 (9x - 1)=24x-16+12x-24-18x+2=18x-38
Zad 3. Wyłącz wspólny czynnik poza nawias.
a) 8x - 3x²=x(8-3x)
b) 4 x²y + 20xy=4xy(x+5)

co do pierwszego pewna nie jestem ale reszta na 80 % bedzie dobrze :)
4 4 4
2010-02-23T22:21:03+01:00
A) 45x-27y+99
b)100-150x+200x²
c)-6w²+9z²+7,5
d)18d³-15d²+12d
e)x(3x²+2x-9)
f)2w(4w³+10w³-9w-2)

a)11x-28
b)7x+42+8x -24-9x -9=6x+9
c)24x-16+12x-24-18x+2=18x+38

2 3 2