1) jakie znaczenie dla chrześcijaństwa i państwa rzymskiego miał edykt mediolański ?
2) jaką rolę odegrała łacina w kulturze europejskiej ?
3) jakie były zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny upadku Cesarstwa Zachodnio-rzymskiego ?
4) opowiedz o początkach chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim.
5) Omów osiągnięcia cywilizacji rzymskiej w zakresie budownictwa, techniki i prawa. w jakich dziedzinach Rzymianie byli naśladowcami Graków ?
6) Opowiedz o wojnach punickich. jakie było ich znaczenie ?
7) scharakteryzuj ustrój republiki rzymskiej. jakie były najważniejsze urzędy rzymskie ?
proszę o szybką odpowiedź. i dzięki za pomoc ! ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T09:56:03+01:00
1.Dla dziejów chrześcijaństwa kluczowe znaczenie miało panowanie cesarza Konstantyna Wielkiego, który w 313 r. ogłosił tzw. edykt mediolański.
2.
3.Przyczyny wewnętrzne:
- kryzys władzy cesarskiej (zabójstwa cesarzy i częste zmiany, wojny domowe o władzę)
- kryzys gospodarczy - ustały podboje, brakowało niewolników, upadek rzemiosła i miast, brak ochotników do armii rzymskiej.
Przyczyny zewnętrzne:
- najazdy plemion barbarzyńskich
4.Chrześcijaństwo powstało w I wieku n.e. w łonie Judaizmu, jako wynik działalności Jezusa, jego nauczania, czynów, śmierci oraz zmartwychwstania, które od początku stanowiło główną tezę wiary chrześcijańskiej i motyw pierwszych chrześcijan.
Jezus przyszedł na świat na początku naszej ery w rodzinie pochodzącej od samego króla Dawida. Już jako kilkuletni chłopiec rozpoczął nauczanie Żydów, głosząc, iż jest synem jedynego Boga.W czasie swej publicznej działalności organizuje Kościół święty. Skupia 72 uczniów. Wybiera 12 apostołów i nadaje im potrójną władzę: nauczycielską, pasterską i kapłańską. W 33 roku swojego ziemskiego życia Jezus został oskarżony przez Żydów o obrazę ich religi i skazany na śmierć przez ukrzyżowanie. Była to kara najczęściej stosowana wobec najgorszych zbrodniarzy. Według wierzeń chrześcijan, po ukrzyżowaniu Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Ta straszna męczeńska śmierć Jezusa stała się początkiem szybkiego rozwoju religii chrześcijańskiej na obszarze zamieszkałym przez Żydów, a później prawie całego cesarstwa rzymskiego. Już w chwili Wniebowstąpienia Pana Jezusa liczba jego wyznawców wynosiła 120 osób.
tyle wiem wiecej nie wiem.