Odpowiedzi

2010-02-23T22:16:50+01:00
Obwód wynosi: 5+8+√13=13+√13=13+3,6=16,6
2010-02-23T22:19:08+01:00
Dlugosc CD=3
z Twierdzenia Pitagorasa obliczam dlugosc BD
3²+DB²=5²
9+BD²=25
BD²=16
BD=4
Ptrojkata=ah/2
P=8*3/2
P=24/2
P=12
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T22:22:09+01:00
IACI = √13
IBCI = 5
wysokość ICDI = 3
IABI = IADI + IDBI
{AD i DB to odcinki, na które została podzielona podstawa
AB przez wysokość CD}
Obliczamy długość odcinków AD i DB korzystając z tw. Pitagorasa
w trójkącie prostokątnym CDB i CDA:
IADI² + ICDI² = IACI²
IADI² = IACI² - ICDI² = (√13)² - 3² = 13-9 = 4
więc IADI = √4 = 2
ICDI² + IDBI² = IBCI²
IDBI² = IBCI² - ICDI² = 5² - 3² = 25 -9 = 16
więc IDBI = √16 = 4
długość boku IABI = 2+4 = 6
Pole trójkąta ABC: P = ½*IABI*ICDI = ½*6*3=9
Odp. Pole trójkąta ABC jest równe 9.
1 5 1