Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T22:20:33+01:00
„Ekstaza działania” jest wyrażeniem charakteryzującym duchowość ks. Bosko. Była ona w doświadczeniu duchowym Wielkiego Wychowawcy postawą „przekraczania siebie”, przekraczania jedynie własnych potrzeb, przyziemnych intencji, egoizmu, poszukiwania własnej chwały. Koncentrowała się natomiast na miłości Boga, który wzywa do budowania Królestwa Niebieskiego, do niestrudzonej pracowitości, wspaniałomyślnego oddania wszystkich sił na rzecz współdziałania z Bogiem w dziele wychowania i rozwoju duchowego młodzieży. Przybierała ona formy pasji apostolskiej. Stąd Ks. Bosko program swojego życia zamykał w wyrażeniu: „Da mihi animas, caetera tolle” – daj mi dusze, resztę zabierz
3 3 3