1. Odmień:
a)bracia - C.lm
b)muzeum - D.lm
c)człowiek - N.lm
d)dłoń - N.lm
e)rok - B.lm
f)kość - N.lm
g)Nowakówna - D. lp
h)Białystok - Msc.lp
i)sędzie - N.lp
j)Anna i Paweł Lipszycowie - C
k)przyjaciel - Msc.lm

2. Podziel poniższe rzeczowniki na:
a) odmieniające się tylko w lczbie pojedynczej
b) odmieniające się tylko w liczbie mnogiej
c) odmieniające się w liczbie pojedynczej i mnogiej

szlachetność, drzwi, serce, nastrój, skrzypce, wiedza, maj, spodnie, szlachta, świat

Napisz, czego nazwami są rzeczowniki, które nie mają liczby mnogiej.
a) ...
b) ...
c) ...

2

Odpowiedzi

2009-10-17T13:17:20+02:00
1. Odmień:
a)bracia - C.lm- Braciom
b)muzeum - D.lm-muzea
c)człowiek - N.lm-z ludźmi
d)dłoń - N.lm-z dłońmi
e)rok - B.lm-lata
f)kość - N.lm-z kośćmi
g)Nowakówna - D. lp-Nowakowej
h)Białystok - Msc.lp-Białymstoku
i)sędzie - N.lp-sędzią
j)Anna i Paweł Lipszycowie - C-annie i pawłu lipszycom
k)przyjaciel - Msc.lm-o przyjaciołach


7 3 7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-17T13:21:29+02:00
1.
a)braciom
b)muzeów
c)ludźmi
d)dłońmi
e)latom
f)kośćmi
g)Nowakówny
h)Białymstoku
i)sędzią
j)Annie i Pawłowi Lipszycowiom
k)przyjaciołach

2.
a)szlachetność, wiedza, świat
b)drzwi, skrzypce, spodnie
c)serce, nastrój, maj, szlachta

Rzeczowniki, które nie mają liczby mnogiej:
a) są nienamacalne
b) nazywają stany, uczucia
12 4 12