Zadanie 1
Dane wykresu:
Typy gleb , Udział w powierzchni
brunatne i płowe , 51%
bielicowe , 26%
Górskie , 8%
Mady , 5%
Czarnoziemy , 1%
Pozostałe , 9%

a)czy pokazana na wykresie struktura gleb w Polsce sprzyja rozwojowi rolnictwa?

Zadanie 2
Obszary bagienne są terenem retencji wody i miejscem tworzenia się gleb.Jakie widzisz możliwości wykorzystania tych terenów,aby nie niszczyć walorów przyrodniczych tych terenów?

Zadanie 3
Opisz zjawiska i procesy,prowadzące do degradacji pokrywy glebowej na obszarach górskich.

Zadanie 4
Określ,jakie typy gleby występują na górnym śląsku i jakie jest ich wykorzystanie.

Dziękuję bardzo za rozwiązanie zadania:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T23:34:14+01:00
A) Nie, ponieważ mało jest gleb czarnoziem.
2.Utworzyć na tych terenach parki narodowe i zarabiać pieniądze na oprowadzaniu turystów. Turyści mogli by oglądać piękny krajobraz jak i różnorodne gatunki zwierząt żyjących tylko na
bagnach.
3.Degradacja poziomie górskim jest duża ponieważ wszystkie surowce mineralne są wypłukiwane przez roztopy i gleba staje sie kamienista. W takiej glebie nic nie ursonie, ponieważ będzie brakowało nawet wody.
4. Na górnym Śląsko występują gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi. W przypadku kadmu norma ta jest przekroczona pięciokrotnie. W wielu regionach Górnego Śląska spotkać można miejsca przypominające prawdziwe pustynie. Nic na nich nie chce rosnąć. Gleba jest niemal martwa. Na całym obszarze GOP jest ona tak samo niebezpiecznie skażona, jak wody i powietrze.
3 5 3